foto: Maurice Lammerts van Bueren

Ulrikke
Reed Findenegg

Ulrikke
Reed Findenegg

za 21 mei, 20:00  /  zo 22 mei, 15:00

De stilte voorbij…

Amuse Vocale

Felix Justin – piano

Eindelijk kunnen we het programma ‘De stilte voorbij’ laten horen! Met muziek van zowel hedendaagse als oude componisten. Frisse, jazzy en wereldlijke muziek kinkt naast muziek uit de renaissance of geïnspireerd door oude vocale voorbeelden. De teksten hebben met afgelopen periode te maken, die soms zwaar, eenzaam, verdrietig was, maar gaan ook over hoe blij we zijn om weer zamen zingen en mooie muziek te maken.

Sing!
When the seams burst,
and the traps ensnare,
and your body breaks,
and the light flees—
Sing then!
For then, your soul is song
Germán Aguilar

Bekijk het programma

Irish Folktune (James E. Moore arr.) –  An Irish blessing

Gabriel Fauré – Cantique de Jean Racine

Eric William Barnum – The stars stand up in the air

Frank Ticheli – Earth Song           

Thomas Caplin – Agnus Dei

John Bennet – Weep, O mine eyes

Patricia van Ness – My heart is a holy place

Dan Forrest  – Good night, dear heart   

Bob Chilcott – Uit Five days that changed the world             

Jake Runestad  – Your soul is song


21 mei 2022
Goede Rede

Kerkgracht 60

22 mei 2022
Catharinakapel

Klooster 1

vr 3 feb, 20:00  /  za 11 feb,

Verlangen naar …

Nordlys

De Utrechtse saxofonist Koen Boeijinga zal zijn medewerking verlenen en dit programma omlijsten.

… houvast, liefde, vriendschap, het verleden, veiligheid, licht, vrede en vrolijkheid. Nordlys bezingt dit allemaal in het voorjaarsprogramma van 2023. We kijke eruit om weer deel te mogen maken uit Pieterskerkconcerten in Utrecht.

Bekijk het programma

Nader toelicht volgt.


Pieterskerk Utrecht

Pieterskerkhof 5
3512 JR Utrecht