ULRIKKE REED FINDENEGG

 

Kamerkoor SJANTON

“Zing, sing, syng"

24 juni 2017

Josephkerk, Draaiweg 44, Utrecht

16:00 uur

Kamerkoor

Kamerkoor Sjanton presenteert met dit programma een muzikale ontmoeting tussen twee landen, Noorwegen en Nederland, twee weliswaar Europese landen, die toch behoorlijk van elkaar verschillen. Denk aan de grootte, de geschiedenis, natuur, klimaat, bevolking(sdichtheid) en tradities…

Niettemin hebben ze een ding gemeen: allebei bezitten ze een rijke koorcultuur. Nederland telt 1,7 miljoen koorzangers en in Noorwegen zingt ongeveer 5% van de bevolking in een koor. Reden genoeg om samen te gaan zingen!

Een voorbeeld van hoe levend en globaal koorzang is, laat een project van de hedendaagse, wereldberoemde componist Eric Whitacre zien. Met zijn virtual choir heeft hij met behulp van moderne technologie zangers uit de hele wereld met elkaar verbonden in een virtueel koor. De twee koren Vox Humana (o.l.v. Dag Jansson) en Kamerkoor Sjanton (o.l.v. Ulrikke Reed Findenegg) daarentegen ontmoeten elkaar “in het echt”.  In wisselende samenstelling presenteren ze een breed palet aan koormuziek, bekende en onbekende muziek uit het hoge noorden (o.a. Kverno, Kruse, Magnar Åm en Lindberg), maar ook muziek van Nederlandse bodem (Voormolen en Voorn). Verder klinken delen van Bach’s Jesu meine Freude naast de Three Flower Songs van Eric Whitacre en werken van Holst en Vaughan Williams. Gedichten van Shakespeare, Goethe, Emily Dickinson en ook van de West-Vlaamse Guido Gezelle worden gezongen. Het belooft een schitterende muzikale kruisbestuiving te worden!

Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar via www.sjanton.nl en bij leden.

Kamerkoor Ottava

“Flow my tears"

24 juni 2017

Buiksloterkerk, Amsterdam

Melancholieke madrigalen uit de Britse renaissance van onder meer Dowland, Wilbye en Gibbons.

Luitist David van Ooijen verleent zijn medewerking aan dit project.

Amuse Vocale en Kamerkoor Ottava

"The Fruit of Silence"

zaterdag 9 februari 2019

Goede Rede, Almere Haven

zondag 17 februari 2019 Buiksloterkerk, Amsterdam

Voor dit programma hebben het Almeerse koor Amuse Vocale en het Amsterdamse kamerkoor Ottava hun krachten gebundeld en hun stemmen verenigd. De twee koren zullen in het programma  The Fruit of Silence bekende en onbekende koormuziek ten horen brengen.

In één van zijn koorstukken citeert Philip Glass de woorden van Leonard Cohen: “There are some men who should have mountains to bear their names to time.” Het is alsof hij naar twee andere componisten in ons programma verwijst: Johan Sebastian Bach (1685 - 1750) en Arvo Pärt (1935-). Ongestoord door hun roem en de invloed die hun muziek op de wereld, lijken beiden het heilige en goddelijke in hun koormuziek te willen vangen. Waar Bach een beroep doet op de meest ingewikkelde weefsels om harmonieën te creëren, ademt Arvo Pärt’s koormuziek een tijdloze, toegankelijke schoonheid waarin eenvoud en stilte even belangrijk is als elk geluid.

Werken van Bach en Pärt worden omlijst met muziek van hun voorgangers en tijdgenoten; onder andere Judith Weir en Peteris Vasks.

Kamerkoor SJANTON

Concerten: Februari/Maart 2019

Al eeuwen lang hebben componisten zich laten inspireren door psalmen, hymnes, bijbelteksten. De psalmen worden de ‘schatkamer’ van het christelijk geloof genoemd. Dit is een prachtig uitgangspunt voor contrastrijke koormuziek, die ontroert, troost geeft en herkenning biedt. Psalm 22  van Felix Mendelssohn voor koor en solisten is hiervan een prachtig voorbeeld. Hier is de partij van de baritonsolist  “Mijn God, waarom heb U mij verlaten?” niet alleen de stem van Jesus in een profetie, maar ook een roep waarmee we onze kunnen identificeren, van iemand in nood. Soms geeft de muziek en het zingen een diepere lading aan de tekst en wordt het zowel een uiting van een individu opzoek naar houvast, als een expressie van een hele gemeenschap of van een heel volk. Hun liederen en het zingen wordt het zachte wapen tegen de onderdrukking.

In Estland, Letland en Litouwen begon de ‘zingende revolutie’ met een eerste uitvoering van Arvo Pärt. Het stuk is door de censuur geslipt en met zijn religieuze tekst “Credo in unum Deum” was het een provocatie tegen de atheïstische Sovjet Unie. Het hoogtepunt van de Zingende Revolutie was de ‘Baltische Weg’; een menselijke keten vanaf de Estse hoofdstad Tallinn via de Letse hoofdstad Riga naar de Litouwse hoofdstad Vilnius. De manifestatie werd gehouden op 23 augustus 1989, de vijftigste verjaardag van het Molotov-Ribbentroppact. De keten was 600 kilometer lang en er deden twee miljoen mensen aan mee.

Centraal in Michael Tippett’s oratorium A child of our time staan vijf spirituals die op dezelfde manier functioneren als de koralen in de passies van Bach. De zwarte spirituals uit Amerika en Canada zijn een symbool geworden van veerkracht en opstand tegen onderdrukking. Later, in 1958, arrangeerde Tippett de spirituals voor koor a cappella. Waar Mendelssohn een beroep doet op de meest ingewikkelde weefsels om harmonieën a la Bach te creëren, laat Tippett de religieuze volksliederen tot zijn recht komen in een indrukwekkende schreeuw om vrijheid.

Dit alles is de inspiratie voor het programma met de titel ‘Ich rufe dich’ met muziek van Johannes Brahms, Nathaniel Dett, Felix Mendelssohn, Arvo Pärt en Michael Tippett.

Vrouwenkoor NORDLYS

 

"Mary's Songs"

 

24 november 2018

Kerkgracht 60, 1354 AM Almere Haven

in de serie Goede Rede

15 december 2018

De Waalse Kerk

Walenpleintje 157-159, Amsterdam

in de serie Couleur Vocale

In het 10de programma van het vrouwenkoor Nordlys, Mary’s songs, maak je kennis met prachtige koormuziek geschreven voor vrouwenstemmen. Voor dit lustrumprogramma hebben we “de vrouw” in al haar rollen en verschijningen als rode draad gekozen. Centraal staat, zoals de titel al verraadt, de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw aller tijden: Maria. In bekende en onbekende werken wordt ze verheerlijkt met volle romantische klanken of transparante, serene lijnen. Tevens figureert “de vrouw” in ons programma als componiste en muze.

In het Finse Kuka nukkuu tuutussasi komt de hartstocht en het verlangen van een jonge meid tot uiting. In I live in pain heeft David Lang zich laten inspireren door Beatriz de Dia, in de 12e eeuw de meest bekende vrouwelijke troubadour van Zuid-Frankrijk. Bo Holten’s Cantigas d’Amigo is eveneens gebaseerd op heel oude teksten. Toevallig kwam de componist in aanraking met een grote collectie middeleeuwse Portugese gedichten en met een uitstekende Engelse vertaling. Het was in het 13e-14e-eeuwse Portugal mode dat mannelijke dichters schreven alsof ze jonge meisjes waren; dromen van meisjes over jongens en mannen op zee of in oorlog of anderszins onbereikbaar. Zo ontstond de cyclus Cantigas d’Amigo. Kortom: een zeldzame verzameling koorwerken die ontroeren, fascineren en inspireren.

kijk op http://www.vrouwenkoornordlys.nl voor meer informatie.

 

Ulrikke Reed Findenegg: 0031630120790 urfindenegg@online.nl

2012 -  2018  ©  Lies van den Berg | ontwerpstudiogroot.nl